SCHOOL ANTHEM

KNYSNA PRIMARY

O, Primary School of Knysna

Built on such solid ground

We lift our hearts with singing

To echo all around

To echo from the mountains

The forests and the sea

The lessons you have taught us

Of what we strive to be

Here you lay our lives foundation

And the course our lives will run

Here we grow in mind and body

Like the trees seek the sun

Like the giants of the forest

We grow in mind and soul

Like the motto of the Primary

Is FORWARD! seek our goal!

Die Laerskool van Knysna

Gebou op bodemvaste rots

Staan fier en ruim en sierlik

En vul ons harte met trots

Daar’s rondom ons die woude

Die heuwels en die see

So wyd lê ook ons strewe

Ons beste slegs te gee.

Hier begin menig loopbaan

Die fondamente word gelê

Verstand en gees en liggaam

Vir toekoms mooi sterk te hê

Hier leer ons saam hand aan hand

Ideale streef ons na

Die leuse van ons Laerskool

Is VORENTOE! O, ja!